Asseco Poland SA - Centrum Relacji Inwestorskich

Kalendarium Inwestora

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q 2015

data: 13.11.2015


Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 1H 2015

data: 27.08.2015


Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2015

data: 13.05.2015


Narzędzia Inwestora

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Asseco Poland SA 57.95 -0.10 (-0.18%) Asseco Slovakia A.S. 17.40 -0.10 (-0.57%) Asseco Business Solutions SA 16.79 0.00 (0.00%) Asseco South Eastern Europe SA 9.95 0.04 (0.50%) WIG20 1938.68 2.63 (0.13%) WIG 48127.55 130.75 (0.27%)
Asseco Poland SA 57.95 -0.10 (-0.18%) Asseco Slovakia A.S. 17.40 -0.10 (-0.57%) Asseco Business Solutions SA 16.79 0.00 (0.00%) Asseco South Eastern Europe SA 9.95 0.04 (0.50%) WIG20 1938.68 2.63 (0.13%) WIG 48127.55 130.75 (0.27%)

Zarząd


Rafał Kozłowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006.W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software.

W latach 1998–2003 pełnił funkcję Starszego Manadżera w firmie Veraudyt.

 

W latach 2004–2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A.

 

Od maja 2008 r. do maja 2012 r. był Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. i jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do grupy oraz zarządza Działem Logistyki.
 

Asseco Poland SA, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
tel. (+48 17) 888 55 55, fax (+48 17) 888 55 50, e-mail:

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito