Asseco Poland SA - Centrum Relacji Inwestorskich

Kalendarium Inwestora

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3Q 2015

data: 13.11.2015


Narzędzia Inwestora

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Asseco Poland SA 52.16 0.16 (0.31%) Asseco Slovakia A.S. 17.11 -0.29 (-1.67%) Asseco Business Solutions SA 13.33 -0.78 (-5.53%) Asseco South Eastern Europe SA 9.25 -0.35 (-3.65%) WIG20 2137.40 -7.72 (-0.36%) WIG 50788.22 -184.22 (-0.36%)
Asseco Poland SA 52.16 0.16 (0.31%) Asseco Slovakia A.S. 17.11 -0.29 (-1.67%) Asseco Business Solutions SA 13.33 -0.78 (-5.53%) Asseco South Eastern Europe SA 9.25 -0.35 (-3.65%) WIG20 2137.40 -7.72 (-0.36%) WIG 50788.22 -184.22 (-0.36%)

Zarząd


Rafał Kozłowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006.W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software.

W latach 1998–2003 pełnił funkcję Starszego Manadżera w firmie Veraudyt.

 

W latach 2004–2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland S.A.

 

Od maja 2008 r. do maja 2012 r. był Wiceprezesem spółki Asseco South Eastern Europe S.A. odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe S.A. oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. i jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do grupy oraz zarządza Działem Logistyki.
 

Asseco Poland SA, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
tel. (+48 17) 888 55 55, fax (+48 17) 888 55 50, e-mail:

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito